Adatkezelés

Az Árvai Dóra (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a kapcsolatfenntartás és szolgáltatásairól való értesítés céljából, megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében.

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a weboldalán és hírlevél rendszerében kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 7100. Szekszárd, Kadarka utca 62.
Az adatkezelő elérhetősége: hello@doraarvai.com

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Számlázási cím.

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás, szolgáltatásokról és kurzusokról való értesítés, ingyenes tartalmak megosztása.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Árvai Dóra

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a felhasználói profil törlését követő 5 éven belül törlésre kerülnek.

Adatfeldolgozók:

A felhasználó tudomásul veszi, hogy Árvai Dóra – 7100 Szekszárd, Kadarka utca 62., adatkezelő által a(z) www.doraarvai.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adata átadásra kerülnek a MailerLite, mint adatfeldolgozó részére.

Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: E-mail cím és Név. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Stripe Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél

· tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

· személyes adatainak helyesbítését,

· személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció után módosíthatja vagy törölheti a feliratkozását a saját levelezőrendszerén belül.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu).

Adatvédelmi nyilvántartás szám: NAIH-139938/2018